Zanimanje za BICY vsako leto večje

15:30

V občini Velenje že od leta 2012 deluje brezplačen avtomatiziran sistem izposoje mestnih koles, imenovan Bicy. Tako v občini Velenje kot Šoštanj je povpraševanje po teh kolesih vedno večje. 

Sistem BICY vključuje 70 koles na 15 izposojevalnih postajah v Velenju in Šoštanju ter omogoča izposojo kolesa do 14 ur na teden za uporabnika. Izposojeno kolo lahko uporabnik vrne na katerokoli postajo oziroma prosto stojalo sistema BICY.

Vsi, ki bi želeli in še ne uporabljajo sistema Bicy, se lahko registrirajo v Velenju na Zavodu za turizem Šaleške doline, ali v Šoštanju v Vili Mayer in v Muzeju usnjarstva v času uradnih ur. Sistema izposoje koles v Velenju ter v Šoštanju sta namreč povezana, zato si lahko uporabniki kolo izposodijo ali vrnejo tako v Velenju kot v Šoštanju. V sistem Bicy je trenutno vključenih že več kot 3000 uporabnikov, zanimanje pa iz leta v leto raste. Od začetka delovanja sistema do danes je število izposoj preseglo število 147 tisoč, od tega okoli 18 tisoč izposoj beležijo v Šoštanju.

Vsakršne kršitve pri izposoji ali ravnanju s kolesi lahko uporabniki ter ostali sporočijo na brezplačno telefonsko številko 080 19 61 in tako pripomorejo k dobremu delovanju sistema in rednim morebitnim popravilom koles.

FA Sherpa

EP

Foto: Sherpa

Deli