Zaradi varnosti prestavitev dela ceste Sedraž – Belovo

Naložba, vredna 150 tisoč evrov, bo predvidoma končana v septembru

14:15

Med infrastrukturnimi projekti, ki jih ta čas izvaja občina Laško, je tudi prestavitev dela trase lokalne ceste na odseku Sedraž – Belovo, v dolžini nekaj manj kot 200 metrov.

Gradnja novega dela odseka ceste Sedrža - Belovo.
Gradnja novega dela odseka ceste Sedrža – Belovo.

Dela so se začela v začetku tega meseca in bodo predvidoma končana septembra. Za ta poseg so se na Občini Laško odločili predvsem iz varnostnih razlogov, saj je na tem odseku obstoječa cesta speljana povsem blizu dveh stanovanjskih stavb, iz katerih so stanovalci stopali dobesedno na cesto.

Poleg tega je bil na tem mestu, zaradi strnjenih hiš na obeh straneh ceste promet zelo oviran za tovorna, komunalna in intervencijska vozila. Projekt predvideva tudi prestavitev elektro omrežja na tem območju izgradnje ter postavitev štirih opornih zidov, v skupni dolžini več kot 87 metrov. Naložba je ocenjena na približno 150 tisoč evrov in jo občina financira iz proračuna, izvajalec del pa je podjetje AGM Nemec.

RG

Foto: Občina Laško

Deli