Zemlja ostaja na pregradi

13:33

Premogovnik Velenje pri sanaciji pregrade med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom še vedno sodeluje s podjetjem Toming inženiring. Le da sodelovanje sedaj poteka na ravni hčerinskega podjetja premogovnika. Zemlja, za katero podjetje Tomaža Ročnika ni imelo okoljevarstvenega dovoljenja, da bi jo odložilo na pregradi, tam očitno ostaja.

Pred približno mesecem dni in pol se je izkazalo, da je podjetje Toming inženiring del zemlje iz okolice celjskega vrtca Hudinja brez ustreznega okoljevarstvenega dovoljenja odložilo na nasipu med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom. Premogovnik sporne zemlje iz nasipa ni odstranil. Očitno so v podjetju pomirjeni z rezultati analize, ki so pokazali, da je zemlja z vidika vsebnosti onesnaževal primerna za vnos v tla na kmetijska zemljišča. Pregrado med jezeroma to podjetje sedaj zapolnjuje s posebnim stabilizatom iz šoštanjske termoelektrarne ter z zemljo, ki jo pridobiva iz bližine in iz logističnega centra v Arnovskem gozdu. Pri tem je premogovnik sodelovanje s podjetjem Toming inženiring sedaj prepustili svoji hčerinski družbi. Odgovor, kakšni so razlogi za tako odločitev, še pričakujemo.

TS

_L3U6494
Premogovnik Velenje podjetju Tomaža Ročnikani dal rdeče luči. Le da sedaj s Toming inženiringom sodeluje hčerinsko podjetje premogovnika.