Zemljišče bo le dobilo vsebino

13:26

Veliko zemljišče med Gotoveljsko cesto in državno cesto v Žalcu, ki je že več let namenjeno za gradnjo, bo le dobilo vsebino. Še letos naj bi na njem začeli graditi novo enoto Doma Nine Pokorn Grmovje.

Del zemljišča ob državni cesti med Hoferejm in Lidlom je namenjen za poslovno-trgovinsko dejavnost. Občina Žalec ga je prodala na javni dražbi v prvi polovici letošnjega julija, vendar postopek sklenitve pravnega posla še ni končan. Na preostalem delu zemljišča ob Gotoveljski cesti – za nedavno prodanim zemljiščem – bo Javni zavod Dom Nine Pokorn Grmovje zgradil bivalno enoto z 22 posteljami in dnevi center za 20 starejših z demenco. V zgradbi bo prav tako prostore dobila nova enota Javnega zavoda Žalske lekarne. Projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, zgradbo naj bi nosilec projekta, dom Nine Pokorn, začel ob finančni podpori ministrstva za delo, družino, socialo in enake možnosti graditi že letos jeseni.

VEČ V AKTUALNI ŠTEVILKI NOVEGA TEDNIKA

Žalec, zemljišče med Hoferjem in Lidlom - 7.8.2017 poslana na
Občina Žalec bo ob zgradbi uredila park. V ta namen na zemljišče navaža material, s katerim bo zapolnila kotanjo.

Žalec, zemljišče med Hoferjem in Lidlom - 7.8.2017 poslana naŠO, foto: SHERPA

Deli