Znova za pogajalsko mizo

10:23

Danes se bodo nadaljevala pogajanja med upravo Skupine Premogovnik Velenje in Sindikatom delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES).
SDRES je na poslovodstvo v začetku januarja naslovil 13 zahtev. Med drugim si prizadeva, da uprava premogovnika Velenje osnovne plače dvigne za 15 odstotkov. Poleg tega pa v osnovno plačo vključi še tako imenovano stimulacijo družbe v višini skoraj dveh odstotkov. Sindikat se zavzema še zato, da bi uprava premogovnika uredila delovni čas tako, da bi se vanj štel tudi čas priprave na delo.
Po prepričanju uprave Premogovnika Velenje tamkajšnje razmere niso dramatične. Lani in letos bodo izplačali premalo izplačane plače v letih 2012 in 2013. Skrbijo za redno kvartalno usklajevanje plač, pred časom so dorekli izplačilo nagrad za preteklo delovno uspešnost. Uprava sicer tudi z večinskim Sindikatom pridobivanja energetskih surovin (SPESS) še ni dorekla vseh zahtev, ki jih je omenjeni sindikat naslovili na poslovodstvo. A SPESS bo socialni mir zagotavljal vsaj do konca meseca.

TS

premogovnikVelenje (3)
Poslovodstvo Skupine Premogovnik Velenje in Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije se vračata za pogajalsko mizo.

narocite-nt