Občinska priloga posamezne od 33 občin Savinjske regije, ki jih pokriva medij, izide ob občinskem prazniku. Predstavlja osrednji del časopisa Novi tednik. Obširneje spregovori o mestu in ljudeh. Preverja, kaj v tistem trenutku najbolj zaznamuje življenje v kraju in kdo so ljudje, ki živijo v mestu, z njim in zanj.
Občinska priloga predstavlja veliko priložnost za podjetja, saj jim nudi možnost oglaševanja znotraj priloge po izjemno ugodni ceni. Ponudba velja za podjetja, ki so iz tiste občine.

obcinske-priloge

Občinske priloge 2019

Rok za rezervacijo oglasa je 7 dni pred izdajo.
Rok za oddajo materialov je najmanj 5 dni pred izidom.

Priloga Izid Priloga 2019
Celje 11. april
Kozje 18. april
Mozirje 25. april
Tabor 25. april
Vransko 9. maj
Zreče 30. maj
Dobrna 13. junij
Rečica ob Savinji 13. junij
Vitanje 20. junij
Prebold 20. junij
Štore 30. junij
Šmarje pri Jelšah 27. junij
Slovenske Konjice 27. junij
Bistrica ob Sotli 4. julij
Gornji Grad 4. julij
Dobje 18. julij
Rogaška Slatina 25. julij
Ljubno ob Savinji 1. avgust
Solčava 1. avgust
Luče 8. avgust
Rogatec 5. september
Žalec 5. september
Radeče 12. september
Podčetrtek 12. september
Nazarje 19. september
Velenje 19. september
Šentjur 26. september
Braslovče 26. september
Šoštanj 3. oktober
Polzela 3. oktober
Vojnik 3. oktober
Laško 7. november
Šmartno ob Paki 7. november