Občinska priloga posamezne od 33 občin Savinjske regije, ki jih pokriva medij, izide ob občinskem prazniku. Predstavlja osrednji del časopisa Novi tednik. Obširneje spregovori o mestu in ljudeh. Preverja, kaj v tistem trenutku najbolj zaznamuje življenje v kraju in kdo so ljudje, ki živijo v mestu, z njim in zanj.
Občinska priloga predstavlja veliko priložnost za podjetja, saj jim nudi možnost oglaševanja znotraj priloge po izjemno ugodni ceni. Ponudba velja za podjetja, ki so iz tiste občine.

obcinske-priloge

Občinske priloge 2017

Rok za rezervacijo oglasa je 7 dni pred izdajo.
Rok za oddajo materialov je najmanj 5 dni pred izidom.

Priloga Izid Priloga 2016
Celje 6. april pdf
Kozje 13. april pdf
Mozirje 20. april pdf
Tabor 20. april pdf
Vransko 11. maj pdf
Zreče 25. maj pdf
Štore 1. junij pdf
Dobrna 15. junij pdf
Rečica ob Savinji 15. junij pdf
Vitanje 22. junij pdf
Prebold 22. junij pdf
Bistrica ob Sotli 22. junij pdf
Šmarje pri Jelšah 29. junij pdf
Slovenske Konjice 29. junij pdf
Gornji Grad 29. junij pdf
Dobje 20. julij pdf
Rogaška Slatina 27. julij pdf
Ljubno ob Savinji 27. julij pdf
Solčava 3. avgust pdf
Luče 10. avgust pdf
Rogatec 31. avgust pdf
Žalec 31. avgust pdf
Radeče 7. september pdf
Podčetrtek 7. september pdf
Nazarje 14. september pdf
Velenje 21. september pdf
Šentjur 21. september pdf
Braslovče 28. september pdf
Šoštanj 28. september pdf
Polzela 28. september pdf
Vojnik 5. oktober pdf
Laško 9. november pdf
Šmartno ob Paki 9. november pdf