OSNOVNI PODATKI:

Polno ime družbe: NT&RC Podjetje za časopisno in radijsko dejavnost d. o. o. Celje
Skrajšano ime: NT&RC d. o. o. Celje
Sedež družbe: Prešernova ulica 19, 3000 Celje
Matična številka: 5500168000
Ident. številka za DDV: SI 50639463
Transakcijski račun: SI56 0510 0801 5262 360 odprt pri ABANKA d. d.
BIC: ABANSI2X
Telefon: (03) 42 25 100
Fax: (03) 54 43 511, (03) 54 41 032
E-pošta: [email protected]
Spletno mesto: www.nt-rc.si