Za razvoj podeželja v Spodnji Savinjski dolini

12:46

Lokalna akcijska skupina Spodnje Savinjske doline, ki jo je leta 2007 ustanovilo 6 lokalnih občin in deluje pod okriljem Razvojne agencije Savinja, je objavila poziv za sofinanciranje operacij za izvajanje Strategij lokalnega razvoja. 

Lokalna akcijska skupina deluje na območju občin Braslovče, Prebold, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec, z namenom izvajanja operacij s področja razvoja podeželja. Sredstva za sofinanciranje operacij, izbranih na razpisu, je dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. O višini razpoložljivih sredstev za sofinanciranje Direktor Razvojne agencije Savinja Stojan Praprotnik:

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Prednost pri izboru in s tem sofinanciranju bodo imele operacije, ki bodo zajemale širše lokalno območje, zadovoljevale največ možnih potreb ter sledile več ciljem.

Informacije o javnem pozivu so na voljo tudi na spletni strani Razvojne agencije Savinja. Tam bodo vloge sprejemali do 5. maja.

las

EP

Foto: Arhiv LAS

Deli