Podpis sporazumov o protipoplavnih ukrepih v občinah Laško in Šmartno ob Paki

Skupna vrednost protipoplavnih ukrepov več kot 5,5 milijonov evrov

20:35

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je popoldan na sedežu občine z laškim županom Francem Zdolškom podpisala sporazum o sofinanciranju protipoplavnega projekta “Ureditev Savinje pod Laškim – II. etapa”. Pred prihodom v Laško je podoben sporazum podpisala tudi v Šmartnem ob Paki.

Podpis sporazuma za protipoplavne ukrepe v Laškem je krona večletnih prizadevanj občine, da bi izboljšala protipoplavno varnost v porečju Savinje.

Z leve: ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, župan Občine Laško Franc Zdolšek in direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar.
Z leve: ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, župan Občine Laško Franc Zdolšek in direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar.

Kot je povedal župan Franc Zdolšek, je Laško med tistimi občinami v Sloveniji, ki so poplavno najbolj ogrožene. Zato je označil odločitev vlade, da uvrsti protipoplavne ukrepe v načrt razvojnih programov, za preboj, ki je pripeljal do:

Ministrica Irena Majcen je poudarila, da je uvrstitev teh protipoplavnih ukrepov v načrt razvojnih programov zagotovilo, da izvedba projekta iz danes podpisanega sporazuma ne bo več pod vprašajem.

Predvideni so tudi še nekateri drugi ukrepi v okviru več kot 4 milijone evrov težkega projekta. Pred prihodom v Laško je ministrica podpisala še podoben sporazum v Šmartnem ob Paki z županom Jankom Kopušarjem za protipoplavno ureditev Hudega potoka, ki je ocenjena na 1,4 milijona evrov.

ROBERT GORJANC

Foto: RG

Deli