Nezadovoljstvo v Tešu

7:55

Uprava Termoelektrarne Šoštanj je 172 delavcem ponudila v podpis nove pogodbe o zaposlitvi za primerna delovna mesta na podlagi nove sistemizacije in organizacije v družbi TEŠ, ki je v veljavo stopila 14. aprila. 

DL3U8628
Foto: GrupA

V upravi podjetja trdijo, da so vse plače v ponujenih pogodbah v celoti v skladu z veljavnimi predpisi v družbi TEŠ in upoštevajo tako kolektivno pogodbo dejavnosti kot tudi podjetniško kolektivno pogodbo. Predsednik podjetniškega sindikata Danijel Tajnik trdi drugače.

Med zaposlenimi je po besedah Tajnika čutiti napetost, nervoznost, sovražnost, saj po tridesetih letih dela dobivajo manjše plače. O tem, kakšna bo naslednja akcija sindikata, Tajnik še ni imel odgovora. Poleg tega bodo v tem tednu zaposlenim vročali nove pogodbe o zaposlitvi za neustrezna delovna mesta, ki so posledica spremenjene organizacije dela zaradi zmanjšanja potreb na posameznih delovnih mestih in odpovedi pogodb podizvajalcem. Skupno naj bi jih bilo 92. Poleg tega bodo začeli izvajati program presežnih delavcev. Da bi omilili posledice, so se v Tešu z določenimi delodajalci v regiji in izven nje dogovorili za približno 15 delovnih mest, nekaj delovnih mest pa tudi v skupini HSE.

BGO