Bistrica ob Sotli – več razpisov, več denarja

10:41

Bistrica ob Sotli se kot manjša obmejna in podeželska občina že več let spopada s težavami, kot so izseljevanje mladih, pomanjkanje investiciji, slabša infrastrukturna dostopnost. V zadnjih letih se je kar nekaj stvari premaknilo, tako na področju cestne kot komunalne infrastrukture in tudi na področju turizma. Možnosti je še precej, sta prepričana oba županska kandidata. Vprašali smo ju kako bosta skušala občino približati večjim centrom v Sloveniji.
DL3U4095

Aktualni župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak je v zadnjem trenutku dobil protikandidatko. To je Petra Misja Zorko, katere predlagatelji so Metoda Rainer in skupina volivcev. V volilno tekmo je vstopila dokaj pozno, možnost za razvoj občine pa vidi predvsem v dveh smereh.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Aktualni župan je spomnil predvsem na mačehovski odnos države, do obmejnih in podeželskih občin. Prav tako je prepričan, da bi morala država narediti veliko več za promocijo Nature 2000.

Oba kandidata se strinjata, da ima občina, ob primerni podpori države, veliko možnosti za razvoj, tako na področju gospodarstva, kmetijstva kot tudi turizma.

LKK, foto: arhiv NT

Deli