Po volilno vstopnico na ustavno sodišče

11:47

Lista Odprto Celje je zaradi nestrinjanja z izločitvijo kandidatur za mestni svet, svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti v vseh treh enotah, na ustavno sodišče prejšnji teden podala ustavno pritožbo. Prepričani so, da sta jim celjska občinska volilna komisija in upravno sodišče z izločitvijo iz volilne tekme posegla v ustavno varovano volilno pravico. Ob tem dodajajo, da so bili v postopku zavedeni, poleg tega pa izpostavljajo primere nekaterih občin v katerih kandidature vložene na enak način – torej neskladno z zakonom – v preteklosti niso bile zavrnjene.

Kandidatne liste Odprtega Celja so bile zavrnjene in iz volilne tekme izključene zaradi napačne rabe imena predlagatelja. Občinska volilna komisija (OVK) je uradno potrdila le kandidaturo za župana.

Stranka Odpro Celje in kandidati za MO Celje

Županski kandidat Sandi Sendelbah je pojasnil, da so pri imenu Odprto Celje vztrajali zato, ker so zavoljo prepoznavnosti želeli imeti na listi poleg imena predlagatelja tudi logotip. Ta se namreč v primeru, da bi bil predlagatelj Franc Pusar in skupina volivcev za Odprto Celje, ne bi smel uporabiti. Prepričan je, da so bili zavedeni in da je izključitev prestrog ukrep, glede na storjeno napako.

Podoben zaplet s je pred dnevi zgodil tudi v Kranju, kjer pa je upravno sodišče pritožbi ugodilo. Iz upravnega sodišča so sporočili, da je bila pritožba Odprtega Celja zavrnjena kot neutemeljena po tem, ko je bilo ugotovljeno da je OVK upoštevala procesna pravila in predstavnika liste pozvala na popravo pomanjkljivosti, vendar je listo zavrnila, ker pomanjkljivosti niso bile usklajene z zakonom.
Sendelbah na to odgovarja, da so bili zavedeni s strani OVK. Ta je na spletni strani Mestne občine Celje nekaj časa, pri objavi kandidatur, navajala obe različici imena predlagatelja.

Da je izključitev iz volilne tekme zaradi takšne napake preoster ukrep, meni ustavni pravnik Andraž Teršek ,ki takšnemu odločanju o pravnem vprašanju, s hitro in formalistično zavrnitvijo list, nasprotuje.

Kdaj bo Ustavno sodišče o zadevi odločalo, je težko napovedati. Teršek meni, da bi lahko bila sodba znana kmalu, saj da ne gre za vsebinsko zahtevno zadevo. Ob tem Teršek dodaja, da če bo Ustavno sodišče takšnemu odločanju komisij in sodišča pritrdilo, bo na ravni ustavnega režima to vprašanje ostalo tako rešeno. Možna je le še pot na Evropsko sodišče za človekove pravice.

LKK, foto: SHERPA