Razpis za velenjska varovana stanovanja na voljo do junija

14:13

Mestna občina Velenje je objavila razpis za oddajo 15 oskrbovanih stanovanj v najem. Vloge za najem stanovanj, ki naj bi bila vseljiva do konca letošnjega leta, bodo sodelavci v vložišču občine sprejemali do vključno 7. junija.

Varovana stanovanja izvajalec del gradi v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje, med Kidričevo in Jenkovo ulico. Na voljo bodo občinska stanovanja, pa tudi tista v lasti republiškega stanovanjskega sklada, ki je pravico do razpolaganja z njimi prenesel na občino. Gre za osem enosobnih stanovanj in sedem garsonjer. Vsa bodo opremljena s kuhinjo in vgradno omaro do stropa. Stavba bo imela skupni prostor za druženje, dvigalo, klet, kolesarnico, skupno parkirišče s 14 parkirnimi mest. Občina je pripravila tudi dohodkovni cenzus. Do najema stanovanj bo tako upravičen posameznik, ki bo imel pokojnino vsaj 768 evrov ali par, ki bo imel skupaj vsaj 1152 evrov pokojnine.

TS
Foto: MOV

Varovana stanovanja
Varovana stanovanja v Velenju naj bi bila na voljo do konca letošnjega leta.