Bo Teš povrnil stroške, nastale s podražitvijo ogrevanja?

10:08

Komunalno podjetje Velenje od Termoelektrarne Šoštanj zahteva povračilo stroškov, ki so nastali, ko je elektrarna dvignila cene toplote za vse končne odjemalce toplotnega ogrevanja.

Teš je kot razlog za podražitev tolpote navedel nakup emisijskih kuponov. Vodstvo komunalnega podjetja Velenje in župana občin ustanoviteljic Velenje in Šoštanj pa menijo, da so bili zahtevki za dvig cene toplote Komunalnemu podjetju Velenje od novembra 2018 neupravičeni. To pa zato, ker je Ministrstvo za okolje in prostor v svojem dopisu Občini Šoštanj pretekli mesec sporočilo, da elektrarni emisijskih kuponov ni treba kupovati za del goriva, porabljenega za proizvodnjo toplote. Teš ima strošek nakupa emisijskih kuponov tako le za emisije, ki nastanejo ob proizvodnji električne energije. Podpisniki odprtega pisma Tešu vračilo denarja pričakujejo v roku 15 dni.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Iz termoelektrarne so sporočili, da so dodeljeni brezplačni emisijski kuponi, zadoščali le med letoma 2013 in 2015. Od leta 2015 naprej pa Teš kupuje dodatne kupone tudi za proizvodnjo toplotne energije. V elektrarni se bodo za dodatna pojasnila obrnili na Ministrstvo za okolje. Če se bo izkazalo, da so v celoti upravičeni do brezplačnih emisijskih kuponov za proizvodnjo toplotne energije, bodo zahtevali povrnitev vrednostni preveč kupljenih emisijskih kuponov. Po prejemu vračila bodo vrednost v celoti povrnil tudi Komunalnemu podjetju Velenje, so še sporočili.

TS
Foto: Aleksander Kavčnik

 

TS
Foto: Aleksander Kavčnik

IMG_2725