V Zgornjih Zrečah vendarle gradnja stanovanj?

15:12

Trije zreški podjetniki, ki so konec lanskega leta kupili in ponovno oživili hotel v središču mesta, bi v starem delu gradili stanovanja. Ideja je sicer stara že nekaj let, a podjetniki še niso obupali. Občina naj bi kmalu predstavila nova popravljena stališča za dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta, na podlagi katerega bi lahko projekt zaživel tudi v praksi.
Zreče panorama 2Slavko Kejžar, ki se v osnovi ukvarja z zobozdravstvom, lesarski mojster Bojan Rutnik in nepremičninar Dane Ravnjak, so že leta 2010 združili moči in ustanovili podjetje Stara Zadruga. Želeli so graditi nova stanovanja in oživiti stari del mesta, kjer je tudi zdravstveni dom. Čeprav projekt dosti dlje od idejne zasnove v vseh teh letih ni napredoval, Ravnjak pravi, da je še vedno živ: “Na tem območju smo želeli zgraditi 30 stanovanj. Poslovni del bi obnovili in obogatili. Skratka želeli smo in še vedno želimo oživiti stari del Zreč. Sem star Zrečan oziroma staroselec in me zelo žalosti, da občina ne kaže pravega interesa za to. Vse se tišči v nov del, kjer je v ospredju turizem.«

Ravnjak je prepričan, da projekta do danes še niso uresničili predvsem zaradi togosti zreške občine. Na občini očitke o nezainteresiranosti zavračajo, nenazadnje imajo prav v tem objektu v najemu prostore, v katerih deluje večgeneracijski center. Kot so pojasnili, podpirajo investicijske namere na območju Zgornjih Zreč. Ob tem pojasnjujejo, da morajo biti dopustne dejavnosti v skladu z obstoječo namensko rabo, ki jo določa Občinski prostorski načrt. S postopkom spremembe podrobnega občinskega prostorskega načrta so na občini začeli že pred tremi leti. Lani so spremembe predstavili zainteresirani javnosti, ki je na to podala pripombe. Te so na občini upoštevali, v naslednjih dneh naj bi predstavili tudi popravljen predlog OPPN-ja, ki bo tudi omenjenim podjetnikom omogočil uresničitev vsaj dela projekta. Kot so še povedali na občini, bo novi prostorski akt omogočil nadzidavo objekta v treh etažah s pritličjem. Slaba polovica površine pa bo lahko namenjena za ureditev stanovanj.

LKK, foto: arhiv NT

Deli