Boljša čistilna naprava za odpadne vode

12:45

Na Ljubnem se pripravljajo na rekonstrukcijo čistilne naprave za odpadne vode. Obstoječa čistilna naprava je namreč dotrajana ter zastarela. Prav tako potrebuje napravo za večje število uporabnikov, saj je občina zgradila precej novega kanalizacijskega omrežja.

O čistilni napravi direktor občinske uprave Radenko Tešanović:

Občina Ljubno računa na začetek gradnje v drugi polovici aprila. Zaključena naj bi bila še pred poletjem.

V Zgornji Savinjski dolini v zadnjem času nasploh posvečajo veliko pozornost čistilnim napravam. Tako je bila opravljena rekonstrukcija skupne čistilne naprave občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji. Na gradnjo čistilne naprave se poleg Ljubnega pripravljajo tudi sosednje Luče.

BJ

ljubno savinja
Savinja na Ljubnem

banner-ntrc-martinovanje

Deli