Brez odškodnine, a z načrti za potniški promet na vodik

9:34

Holding Slovenske elektrarne (HSE), Termoelektrarna Šoštanj (Teš) in Mestna občina Velenje so dosegli sodno poravnavo glede zahtevanih denarnih odškodnin in medsebojnih tožb. Tako so nam potrdili na HSE. Velenjski župan bo predlog poravnave in nov sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij na jutrišnji seji predstavil občinskemu svetu.

Mestna občina Velenje se s sodno poravnavo odpoveduje zahtevani odškodnini za okoljsko škodo za leto 2016 v višini 750.000 evrov. Teš se odpoveduje nasprotni tožbi, s katero je od velenjske občine zahteval vrnitev že plačanih odškodnin za okoljsko škodo za leti 2014 in 2015 v višini 1,8 milijona evrov. Tako sta obe vpleteni strani zaključili poglavje o odškodninah, ki so bile določene v podpisanem sporazumu. Odslej si bosta prizadevali za sistemsko ureditev te problematike.

V novem sporazumu o ureditvi medsebojnih razmerij sta se občina in termoelektrarna dogovorili za sodelovanje pri projektu potniškega projekta na vodik. Občina bo na razpisu kandidirala za nepovratna sredstva za nakup avtobusov na vodik, Teš pa za nepovratna sredstva za gradnjo polnilnice za vodik za polnjenje avtobusov in osebnih vozil ter gradnjo dodatne enote za proizvodnjo vodika. Teš bo Velenjski občini omenjeni plin zagotavljal deset let od pričetka obratovanja polnilnice. Prispeval ji bo tudi polovico denarja za nakup avtobusov na vodik, vendar največ 300.000 evrov. Če občina in elektrarna projekta ne bosta uresničili najkasneje do konca leta 2020, se bosta lotila drugih projektov za boljšo kakovost življenja prebivalcev lokalne skupnosti. Skupaj s HSE pa bosta ustanovili posebno komisijo, ki bo iskala možnosti za znižanje obratovalnih stroškov in posledično znižanje cene toplotne energije.

TS
Foto: GrupA

hse_zastave_gr_4713