Brez velikih zaslužkov

Sedemdeset let zadružništva v Obsotelju in na Kozjanskem

15:06

Šmarska kmetijska zadruga praznuje 70 let delovanja. Po prihodkih, dobičku in številu zaposlenih je največja zadruga v Savinjski regiji in sedma v Sloveniji. Deluje na območju šestih občin in ima 500 članov. Kmalu po ustanovitvi se je zadruga začela usmerjati v odkup mleka in goveda, v 80. letih je v svojo dejavnost vključila še vinsko klet in gostinstvo, deset let kasneje še kmetijsko in živilsko trgovino. Danes poslujejo dobro, dobiček pa usmerjajo v nadaljnji razvoj.

Pred sedmimi desetletji so v Obsotelju in na Kozjanskem ponovno zaživele zadružne vezi. Štiri desetletja kasneje, v času, ko je bilo zadružništvo že močno razvito, je svojo zgodbo začela Hiša vin Emino.
DL3U3942
Direktor šmarske zadruge Vinko But, ki zadrugo vodi že 17 let pravi, da poslujejo stabilno.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Letno zadruga ustvari približno 18 milijonov evrov prometa, dobički pa znašajo med 100 in 200 tisoč evri. Osnovna dejavnost je usmerjena v odkup in prodajo mleka ter živine, in odkup ter predelavo grozdja.

Hiša vin Emino sicer posluej dobro, a si, tako But, želijo boljšo prepoznavnost tudi izven regije in državnih meja. V naslednjem letu bodo dogradili tudi proizvodne prostore in kupili nekaj dodatne nove opreme. To je, poleg celovite prenove restavracije v Šmarju pri Jelšah, tudi eden večjih srednje ročnih projektov.

LKK, foto: arhiv NT (GrupA)