Celjska bolnišnica v prvem polletju poslovala pozitivno

13:31

V Splošni bolnišnici Celje so v prvih šestih mesecih letošnjega leta uspešno uresničevali zastavljeni finančni načrt in sanacijski program. Poslovni rezultat izkazuje uravnoteženo poslovanje. Glede na realizacijo prihodkov ter stroške v prvi polovici leta in izvajanja sanacijskih ukrepov skozi vse leto v bolnišnici ocenjujejo, da bo tudi poslovanje ob koncu leta uravnoteženo.

Leto 2019 je drugo leto sanacije poslovanja Splošne bolnišnice Celje. V začetku leta novelirani sanacijski ukrepi v skladu z navodili Ministrstva RS za zdravje so bili pripravljeni s ciljem doseganja uravnoteženega poslovnega rezultata že v tem letu.

_L3U9556
V bolnišnici pravijo, da so uspešno realizirali tudi večino programov dela, obseg dela ne dosegajo denimo na področju ortopedije, internistične onkologije in urologije tudi zaradi pomanjkanja specialistov. Nekaj programov pa je načrtovan obseg dela močno preseglo. Ob tem v bolnišnici ocenjujejo, da obstaja tveganje, da ob koncu leta opravljen program akutne obravnave in nekateri ambulantni programi ne bodo v celoti plačani. Zato je bolnišnica letos zavodu za zdravstveno zavarovanje predlagala nekaj prestrukturiranj in širitev programov, vendar pri tem žal ni bila uspešna.

SŠol

Foto: GrupA

Deli