Cesto merili vsak po svoje

17:05

Župan občine Bistrica ob Sotli se je na sodišču ponovno soočil z državno pravobranilko, ki zahteva vračilo 300 tisoč evrov evropskih sredstev za izgradnjo ceste na Sv. Križ. Ker so izvedena dela bistveno odstopala od podatkov v dokumentaciji, so državni nadzorniki odločili, da občina do sredstev ni upravičena. Tokrat so v postopku zaslišali tri priče.

dl3u4093
Župan Franjo Debelak

V sodnem postopku so na vprašanja sodnice in obeh nasprotnih strani v postopku odgovarjali Marko Korošec, ki je po končanih delih v imenu ministrstva za gospodarstvo izvedbo projekta preverjal na terenu, Milan Lupše, ki ga je za nadzor obnove ceste zadolžila občina, in Anej Viskovič iz podjetja TerraGis, ki je za občino izvedlo meritev cest. Lupše je vztrajal, da so bila vsa plačana dela v praksi tudi izvedena. Korošec je trdil, da je bilo na odsekih, ki so bili predmet evropskega sofinanciranja, izvedena dela v bistveno manjšem obsegu, kot je navajalo končno poročilo. Namesto izvedenih 5458 metrov naj bi z avtomobilskim števcem izmeril le 4365 metrov dolžine, na tem odseku pa tudi ni bilo kamnite zložbe, ki je bila sicer opisana v projektu. Župan Franjo Debelak pravi, da gre za napake pri meritvah.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Sodišče je naslednji narok odložilo za nedoločen čas, v tem obdobju pa bo strokovni izvedenec sodišča opravil neodvisno meritev ceste in popisal izvedena dela. V najslabšem primeru bo Občina Bistrica ob Sotli morala vrniti celoten znesek 300 tisoč evrov in še stroške sodnega postopka.

SAŠKA T. OCVIRK

Foto: GrupA

Deli