Čez nekaj let tudi nova porodnišnica v Celju

8:00

Vlada je že spomladi lani za bolnišnično nadomestno novogradnjo Splošne bolnišnice Celje zagotovila skoraj 118 milijonov evrov denarja. Bolnišnica tako že izvaja določena dela. Kot je znano, bo izgradnja nadomestne novogradnje potekala v štirih etapah, njen zaključek pa je predviden leta 2024. Popolnoma v zadnji fazi se obetajo tudi novi prostori ginekološko-porodniškega oddelka bolnišnice. Ta oddelek je namreč med najstarejšimi.

Čeprav so na ginekološko-porodniškem oddelku v zadnjih letih dodobra obnovili kar nekaj prostorov, pa je dejstvo, da celjska porodnišnica potrebuje novo stavbo. To bo pozitivno ne le iz vidika bivanja porodnic in pacientk, ampak tudi s stališča zaposlenih. Toda obnovitev oziroma izgradnja je predvidena v zadnji fazi novogradnje.

24.11.2015 poslana na NOVI TEDNIK

Govori poslovna direktorica Splošne bolnišnice Celje mag. Margareta Guček Zakošek.

Celjska bolnišnica je leta 2008 sicer dokončala modernizacijo z izgradnjo centralnega bolniškega objekta, večji del zdravstvene dejavnosti pa izvaja še vedno v starem delu bolnišnice – v objektih, starih tudi do 130 let.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SHERPA

Deli