Cinkarna Celje odslej generalni sponzor celjskih košarkaric

16:21

Na sedežu ženskega košarkarskega kluba Athlete Celje je bila redna letna skupščina kluba. Člani skupščine so soglasno sprejeli poročila o delu kluba in finančnem poslovanju v prejšnjem letu ter načrt dela in finančni načrt za novo tekmovalno sezono.

Delegati na skupščini so potrdili predlog izvršnega odbora, da se le – ta razširi z novima članoma Gregorjem Delejo, ravnateljem Gimnazije Celje – Center, in Markom Kramerjem, direktorjem in lastnikom družinskega podjetja Kramer. Na željo dosedanjega člana Izvršnega odbora Milana Kojića je skupščina sprejela njegovo razrešitev iz izvršnega odbora kluba. Skupščina kluba je potrdila spremembo imena kluba v Ženski košarkarski klub Cinkarna Celje. Sprememba je posledica prihoda novega generalnega pokrovitelja Cinkarne Celje. Klub bo sodelovanje z novim generalnim pokroviteljem in kadrovske spremembe v ekipi predstavil na novinarski konferenci 9. maja. Predsednik kluba Borut Kop se je na skupščini zahvalil dosedanjemu pokrovitelju blagovni znamki Athlete, ki je v zadnjih letih bistveno pripomogla k funkcioniranju kluba, in njenemu predstavniku Petru Drobežu, ki pa ostaja podpredsednik izvršnega odbora in kluba tudi v bodoče.

MITJA KNEZ

Foto: MiK

Skupinska_Podgorica

Deli