Črna odlagališča redka, največ smeti ob cestah in rekah

8:28

Čistilne akcije se v teh dneh vrstijo tudi po Spodnji Savinjski dolini. Prvi med tamkajšnjimi občinami so čistili v občini Braslovče. Ta konec tedna so zavihali rokave še v Žalcu in na Polzeli.

Kljub petkovemu slabemu in sobotnemu spremenljivemu vremenu se je letošnje akcije na Polzeli udeležilo približno 900 udeležencev iz 29 društev, šestih krajevnih odborov, otroci iz vrtca in OŠ Polzela ter POŠ Andraž nad Polzelo. V dveh dneh so skupaj zbrali približno 100 kubičnih metrov odpadkov, največ je bilo mešanih. Nekaj so jih krajani sami odpeljali v zbirni center Simbio v Andražu nad Polzelo. Največ odpadkov pa je se še vedno ob cestah, železniški progi in na brežinah vodotokov.

T akcija pol
Največ odpadkov je se še vedno ob cestah, železniški progi in na brežinah vodotokov.
upo.gobarji
Rokave so zavihali tudi polzelski gobarji. Foto: TT
upo.gobarji 1
Polzelani so v dveh dneh skupaj zbrali približno 100 kubičnih metrov odpadkov, največ je bilo mešanih. Foto: TT

ŠO, TT

Deli