Dars odstopil od pogodbe za gradnjo protihrupnih ograj na avtocestnih odsekih pri Celju

9:20

Z Darsa so sporočili, da so sredi prejšnjega tedna nepreklicno odstopili od pogodbe za gradnjo protihrupnih ograj na avtocestnih odsekih Dramlje-Celje in Celje-Arja vas. Vrednost pogodbe, ki jo je Dars februarja 2014 sklenil s konzorcijem treh podjetij je bila nekaj več kot 18 milijonov evrov. Za odstop so se v Darsu odločili ker izvajalec ni sledil ponovnemu pozivu k odpravi pomanjkljivosti, ki so bile zaznane ob meritvah ustreznosti postavljenih ograj.

Dars je več kot 18 milijonov evrov vreden projekt gradnje protihrupnih ograj na avtocestnih odsekih Dramlje-Celje in Celje-Arja zaupal konzorciju treh podjetij, dveh hrvaških (Werkos in Fracasso RI) in slovenskega (Godina). Kot je znano so vse terenske meritve pokazale, da zgrajene protihrupne ograje ne dosegajo predpisane izolativnosti. Dars je izvajalce skladno s pogodbo takrat pozval k odpravi pomanjkljivosti, a se, kot kaže ti za ta naročila niso zmenili.

Med tem je eden od konzorcijskih partnerjev, Osješki Wrkos, zabredel tudi v finančne težave. V začetku januarja je bil podan zahtevek za predstečajni postopek. A insolventnost hrvaškega gradbenega podjetja, ki je opravilo večino dela, se zaposlenim in odgovornim na Darsu pred nekaj tedni ni zdela zaskrbljujoča. Na vprašanje ali bo podjetje, ki je tik pred stečajem uspelo izpolniti pogodbene obveznosti in odpraviti nepravilnosti so odgovorili, da je »pogodba podpisana s konzorcijem treh partnerjev, ki so solidarno dolžni izpolniti pogodbene obveznosti. Napake na ograji bodo odpravljene, tako da se za prebivalce, katerim je zgrajena ograja namenjena, nič ne spremeni.« So pa že takrat napovedali tudi možen odstopa od pogodbe. In tega so sedaj uresničili. Kot kaže je ignoranca izvajalca, ki kljub zavezam napak še vedno ni odpravil, sodu izbila dno.

Dars je izvajalcem že plačal več kot 87 odstotkov skupne vrednosti, kar znaša 15,7 milijona evrov. Na Darsu so prepričani, da finančno ne bodo oškodovani. Kot pojasnjujejo jim je izvajalec skladno s pogodbo že pred pričetkom del predal bančno garancijo za dobro izvedbo del, prav tako imajo tudi zadržana sredstva na pogodbi.

Pojasnili so še, da bodo takoj po pravnomočnosti odstopa od pogodbe začeli z vsemi potrebnimi postopki za objavo novega javnega naročila. Tako v tem trenutku še ni znana končna vrednost projekta. Koliko bo Dars v resnici plačal za postavitev teh ograj bo tako znano šele po podpisu pogodbe z novim izvajalcem, ki bo odpravil zgolj pomanjkljivosti.

Ob tem se zastavlja tudi vprašanje kaj bo z evropskimi sredstvi. Na Darsu so za zdaj prepričani, da denar, ki ga je k projektu primaknila Evropa ni ogrožen.

LK, foto: SHERPA