Debela leta se še niso vrnila

15:01

Po zaključnem računu lanskega proračuna Občine Dobrna je imela le ta lani 2,1 milijona evrov prihodkov. Odhodki so bili nižji ter so znašali 1,8 milijona evrov. Po izjemno visokih proračunih v preteklih letih, povezanih z dejavnostjo na naložbenem področju, je bilo leto 2016 po tej plati bolj umirjeno.

Zaključni račun je občinski svet sprejel na svoji zadnji seji. Tudi župan Martin Brecl je s preteklim letom manj zadovoljen. V občini Dobrna je sicer bilo lani več naložb:

Izjemno visoki proračuni Dobrne so le še spomin:

V preteklih letih je občina med drugim zelo veliko vlagala v kanalizacijo:

Občina že pripravlja projekte za prihodnja leta, med drugim za preostalo kanalizacijo ter vodno oskrbo nekaterih naselij.

BJ

dobrna stavba obcine 2
Sedež Občine Dobrna
Deli