Dela na Paviljonu nekoliko v zamudi

8:26

Ena od večjih investicij v Mestni občini Celje, ki bo prva predana namenu v tem letu, je izgradnja paviljona na Glavnem trgu v Celju. Dela naj bi bila končana v drugi polovici prihodnjega meseca, vendar se bodo nekoliko zavlekla, kljub temu pa je pričakovati, da bodo končana do praznika Mestne občine Celje.

Skica bodočega Paviljona na Glavnem trgu v Celju.
Skica bodočega Paviljona na Glavnem trgu v Celju.

Paviljon na Glavnem trgu bo omogočal tako imenovano »in situ« predstavitev arheoloških najdb na tem prostoru, torej na samem mestu, kar je bil pogoj Zavoda za varstvo kulturne dediščine za izdajo soglasja h gradnji. Idejni projekt, za katerega je bilo lani poleti izdano gradbeno dovoljenje, je delo arhitekta Nandeta Korpnika.

Gradbena dela v Paviljonu na glavnem trgu so v zaključni fazi. Pogodbeni rok za izvedbo del, ki jih izvaja podjetje Markomark Nival graditeljstvo, je 19 marec. Vendar, kot so sporočili z Mestne občine Celje, je pri izvedbi del nastalo nekaj zamude, saj je zaradi arheoloških zahtev bilo potrebno spremeniti konstrukcijo objekta na nekaterih mestih. Prav tako je gradbinec dela v decembru prilagajal izvedbi prireditve Pravljična dežela.

Na gradbišču trenutno izvajalec del namešča stekleno fasado in prezračevalne sisteme, opravlja instalacijska in krovsko kleparska dela. Zaključna dela izvaja tudi v prostorih, ki bo bodo namenjena Turistično-informacijskemu centru Zavoda Celeia Celje, ki se bo bo v paviljon preselili iz Celjskega doma. Vrednost investicije vključno z izdelavo projektne dokumentacije znaša približno 400 tisoč evrov.

ROBERT GORJANC

Foto: MOC

Deli