Dela pri koncu, železniška postaja v lepši podobi

Do sredine julija na peronih še vgradnja dvigal

9:37

Na železniški postaji v Celje gredo h koncu še zadnja dela v okviru prenove peronov, že zdaj pa je mogoče reči, da postaja ponuja precej drugačno, mnogo lepšo podobo.

Zel postaja 004V minulih dneh so delavci novomeškega podjetja CGP tlakovali tla na zunanjem peronskem delu, nameščali steklene čakalnice ter informativne table.

Še vedno pa so v teku zaključna dela v podhodu peronov, kjer delavci vgrajujejo dvigala. Ker gre za dodatno naročena dela, kot so pojasnili na državni direkciji za infrastrukturo (DRSI), bodo ta končana do predvidoma do sredine julija. Vsa dela po osnovni pogodbi naj bi bila sicer končana do konca prejšnjega meseca.

Na direkciji so še povedali, da tudi prenovljene tirne naprave, po tehničnem pregledu, ki so ga opravili v družbi SŽ-Infrastruktura, omogočajo optimalne hitrosti vlakov in vožnjo po voznem redu.

Dela na železniški postaji sicer še niso povsem končana, namestiti je treba še dvigala.
Dela na železniški postaji sicer še niso povsem končana, namestiti je treba še dvigala.

Sicer dela na železniški postaji, ki sodijo v okvir nadgradnje železniške proge Zidani Most – Celje, potekajo po etapah in tako na železnici tudi predajajo namenu posamične dokončane projekte.

Že pred tedni sta tako bila odprta tudi podvoz in podhod na Teharski cesti, ki sta bila v času del tudi zaprta za promet in prehod pešcev. Zlasti dolgo je bil zaradi zahtevnosti del zaprt podvoz. Tam zdaj z dokončno priključitvijo črpališča za vodo na električno omrežje po zagotovilih vodje sektorja za železnice na direkciji za infrastrukturo Dejana Jurkoviča ne bo več prihajalo do poplavljanj. Ob tem smo ga še povprašali, ali na železnici načrtujejo kakšno uradno odprtje ob koncu del na celjski železniški postaji.

Zaključek celovite prenove nadgradnje železniške proge Zidani Most – Celje je sicer predviden leta 2020.

ROBERT GORJANC

Foto: MARJAN MARIČ

Deli