Dela v vrtcu Loče zamujajo, Prevrat z uporabnim dovoljenjem

8:30

V občini Slovenske Konjice je letošnje leto v znamenju gradenj in obnove vrtcev.

PrevratNovozgrajeni konjiški vrtec Prevrat je že v avgustu pridobil uporabno dovoljenje in prvega septembra so se vanj že vselili otroci prvega starostnega obdobja. Zanje je na voljo sedem igralnic, a tako je le začasno do zaključka obnove starega vrtca Prevrat, pravi konjiški župan Miran Gorinšek.

Poleg sedmih igralnic bodo otrokom na razpolago še trije večji skupni prostori, dva večnamenska in športna gibalnica, ter zunanje pokrite terase z igrali. V novozgrajenem objektu so tudi centralna kuhinja z novo sodobno opremo ter upravni in drugi tehnični prostori. Občina Slovenske Konjice je julija lani podpisala pogodbo za novogradnjo in rekonstrukcijo vrtca Prevrat z izvajalcem GIC GRADNJE iz Rogaške Slatine v skupni vrednosti 2,2 milijona evrov. Dela potekajo tudi v vrtcu Loče, a pogodbeni izvajalec ima težave z dobaviteljem oken, zato je prišlo do manjše zamude. Župan Miran Korinšek vseeno upa,

Občina Slovenske Konjice je za novogradnji vrtcev Prevrat in Loče uspešno pridobila 800 tisoč evrov nepovratnih sredstev Eko sklada.

BGO

Deli