Do polnega vozička brez mošnjička – sezona 2017

11:22

vozicek-2017

PRAVILA NAGRADNE IGRE

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

 • Nagradno igro organizirata Novi tednik in Radio Celje (NT & RC), Prešernova ulica 19, 3000 Celje, v sodelovanju s podjetjem Engrotuš, d. o. o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje, ki zagotovi nagrado. Akontacijo dohodnine za nagrado obračuna in plača Engrotuš, d. o. o.
 • Nagradna igra traja od 5. aprila do 31. maja v Hipermarketu Planeta Tuš Celje.
 • V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno izpolnjeni in frankirani nagradni kuponi, poslani na naslov NT & RC, d. o. o., Prešernova ulica 19, 3000 Celje.
 • V radijskem žrebanju se izžreba en nagrajenec (v primeru, da ne bo dosegljiv, pa še rezerva). Za voziček dobrot se izžrebani poteguje le v primeru, da bo v času klica ekipe NT & RC dosegljiv na telefonski številki, napisani na kuponu. Velja le sodelovanje tistega, ki je napisan na kuponu, prenos na druge osebe ni mogoč.
 • V radijsko žrebanje je vključen vsak, ki pošlje pravilno izpolnjen kupon (ime, priimek, naslov, telefon – stacionarni ali mobilni, kjer je dosegljiv, davčno številko, člansko številko TUŠ kluba, naročniško številko Novega tednika – v primeru, če je naročnik, lastnoročni podpis) v roku, določenem vsak teden v Novem tedniku. Brez vseh podatkov na kuponu ni mogoče sodelovati v nagradni igri.
 • Vsak nagrajenec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.
 • Nagrajenec po telefonu usmerja »nakupovalko« ekipe NT & RC, ki zanj nabira izdelke na policah trgovine TUŠ.
 • Nagrajenec lahko izbira samo med živili (razen alkoholnih pijač), in sicer vedno samo po en izdelek (primer: ena moka, ene testenine, ena klobasa). Nakupovanje je časovno omejeno, in sicer na tri minute.
 • Pri tem »nakupovalka« ekipe NT & RC pomaga izžrebancu tako, da mu pove, v katerem delu trgovine je. Izžrebanec jo lahko sam usmeri k živilom, ki jih želi.
 • Joker – vsakokrat ima eno od živil znak jokerja in če ga nagrajenec izbere, prejme tri takšne izdelke.
 • Po končanem teku naključno izbran obiskovalec v Hipermarketu Planeta Tuš Celje izžreba eno od treh kuvert. V eni se skriva dodatna minuta, v drugi joker, tretja kuverta je prazna.
 • Voziček z izdelki mora nagrajenec prevzeti v Planetu Tuš Celje še isti dan do 21. ure. Pri tem mora imeti s seboj osebni dokument in davčno številko zaradi akontacije dohodnine.
 • S podpisom kupona sodelujoči soglaša, da organizatorja, NT & RC, d. o. o., in Engrotuš, d. o. o., objavita njegove osebne podatke in fotografije. Nagrajenec se strinja, da dogodek sodelavci NT & RC zabeležijo s fotografijo in kratkim besedilom v Novem tedniku ter na spletni strani in Facebooku organizatorja.
 • Zamenjava izdelkov ali njihovo unovčenje ni mogoče.
 • Zaposleni pri organizatorju in vsi, ki so povezani z izvedbo nagradne igre, v njej ne smejo sodelovati. Več informacij najdete na www.tus.si, www.novitednik.com in www.radiocelje.com.
 • Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitevposameznika v skladu z ZVOP-1, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre, za obveščanje nagrajenca o prejetju nagrade ter načinu prevzema nagrade. Sodelujoči v nagradni igri se strinja, da se zbrani osebni podatki posredujejo Engrotušu, d. o. o., in NT & RC, d. o. o., ki tako zbrane podatke obdelujeta in uporabljata za namen ciljnega komuniciranja na e-poštni naslov ali mobilno telefonsko številko sodelujočega in ga obveščata o akcijah in ugodnostih podjetja Engrotuš, d. o. o., in NT & RC, d. o. o, ter uporabljata pridobljene kontakte tudi za druge oblike neposrednega trženja.
 • Pridobljene osebne podatke bosta organizatorja te nagradne igre skrbno varovala in uporabljala v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so pridobljeni, in jih ne bosta posredovala tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihove podatke začasno ali trajno preneha uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahtevo je treba poslati pisno na naslov Engrotuš, d. o. o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje in na NT & RC, d. o. o., Prešernova ulica 19, 3000 Celje. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se osebni podatki udeleženca nehajo uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec nima nobenih stroškov. Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.
Deli