Dober milijon za energetsko prenovo

15:18

Državnega denarja za energetsko prenovo javnih zgradb je vse manj. Kljub temu bodo v občini Žalec nadaljevali načrtovane prenove, ki pa jih bodo racionalizirali. Kmalu naj bi tako novo in bolj varčno obleko dobile enota 1 žalskega vrtca, osnovna šolo Šempeter in občinska upravna stavba.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je med razpisne pogoje za črpanje denarja za energetske obnove stavb v javni rabi med drugim zapisalo, da mora lokalna skupnost najprej za to poiskati ustreznega zasebnega partnerja. V Žalcu so z objavo ustreznega razpisa to naredili, a zanimanja za tovrstno sodelovanje, kot je pojasnil župan Janko Kos, ni bilo.

Med najbolj potratne stavbe v občini za zdaj sodijo prva enota vrtca v Žalcu, šempetrska osnovna šola s telovadnico in občinska upravna stavba. Obnovo teh bo občina na razpis, ki je odprt do sredine decembra, prijavila kot skupen projekt. Mora pa občina do oddaje razpisne dokumentacije skladno s pogoji že izbrati izvajalca del. Tako bo občina v teh dneh objavila tudi ta razpis.

Ocenjena vrednost izvedbe del je milijon 660 tisoč evrov. Predviden sofinancesrski del ministrstva je 450 tisoč evrov, ostalo, dober milijon 200 tisoč bo morala zagotoviti občina sama. Izvedba energetskih sanacij je predvidena v letih 2017 in 2018.

LK, foto: JZ žalski vrtci

banner-ntrc-martinovanje

Deli