Dobje – drago vzdrževanje cestne infrastrukture

14:18

V občini Dobje se za nov županski mandat poteguje Franc Leskovšek, ki protikandidata nima. Kot največje težave in hkrati izzive je izpostavil vzdrževanje cestne infrastrukture, varnost v prometu in energetsko zelo potratna občinska stavba, v kateri je tudi kulturni dom.
DL3U3073Franc Leskovšek
, župan in županski kandidat
»Vzdrževanje cestne infrastrukture zaradi razpršene poselitve in posledično nadpovprečne dolžine lokalnih cest ter javnih poti zahteva velike finančne obremenitve za občinski proračun. V proračunu je treba zagotoviti denar za redno in tekoče vzdrževanje ter pridobiti dodatna investicijska sredstva (23. člen ZFO). V naši občini ob regionalni cesti ni zgrajen pločnik niti prehod za pešce, kar zelo ogroža ljudi, predvsem otroke. Z Direkcijo RS za infrastrukturo bo zato treba zagotoviti sredstva za gradnjo pločnika na Tratah in prehod za pešce. Za energetsko obnovo celotne občinske stavbe, v kateri je kulturni dom, je treba pridobiti sredstva Eko sklada.«

LKK, foto: arhiv NT

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Deli