Dodana vrednost za celjsko medicinsko rehabilitacijo

13:25

Splošni bolnišnici Celje so končno – po dvajsetih letih delovanja – priznali standard medicinske rehabilitacije na sekundarni ravni. Kljub temu, da v bolnišnici ves ta čas opravljajo zgodnjo in nadaljevalno medicinsko rehabilitacijo bolnikov z najtežjimi okvarami gibalnega sistema in vsemi ostalimi patologijami, je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije do zdaj priznaval le primarno raven obravnave. Takšnega kot ga izvajajo v zdravstvenih domovih, zdraviliščih in zasebniki. V Splošnem dogovoru za leto 2019 pa je bolnišnici standard vendarle uspelo pridobiti.

Oddelek za medicinsko rehabilitacijo v celjski bolnišnici letos praznuje tudi 70 let organizirane strokovne fizioterapije na kirurških oddelkih in 60 let ambulantne fizioterapije. »Rehabilitacijska medicina predstavlja tretji steber medicine, ki prispeva k izidu zdravljenja bolnikov po različnih poškodbah in obolenjih. Gre za proces aktivnega sodelovanja pacienta in ne zgolj pasivno okrevanje, kar lahko odločilno vpliva na končni izid,« pravijo v Splošni bolnišnici Celje.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

bergle

Vsa ta leta izvajajo zgodnjo in nadaljevalno medicinsko rehabilitacijo bolnikov z najtežjimi okvarami gibalnega sistema (poškodbe, obolenja) in vsemi ostalimi boleznimi. Leta 1989 so v bolnišnici oblikovali tudi ambulanto za otroke s centralno motorično prizadetostjo, ki je še danes edina tovrstna bolnišnična specialistična ambulanta v Sloveniji.

Nato je oddelek kot prvi v Sloveniji (in še vedno edini) uvedel tako imenovano zgodnjo protetično rehabilitacijo po amputacijah na spodnjih udih s pomočjo pnevmatskega pripomočka za hojo oziroma pnevmatske šolske proteze. »Dobre rezultate bolnišnica na tem področju dosega tudi skupaj s kliničnim oddelkom za nevrokirurgijo UKC Ljubljana, v zadnjih letih pa predvsem s kliničnim oddelkom za plastično in rekonstruktivno kirurgijo UKC Ljubljana,« dodajajo v bolnišnici.

vozicek

Oddelek ima tudi delovno terapijo, ki je nujen sestavni del obravnave pacientov z resnejšimi poškodbami ali obolenji zgornjega uda. Prav tako pa na oddelku izobražujejo tudi mlade.

Kljub vsemu pa v zadnjih 20 letih niso uspeli pridobiti standarda medicinske rehabilitacije na sekundarni ravni in so vedno ostali praznih rok. Do zdaj. Priznanje standarda medicinske rehabilitacije pomeni veliko dodano vrednost pri obravnavi bolnikov, saj bodo imeli možnost neposrednega nadaljevanja rehabilitacije po odpustu iz bolnišnice ali po ambulantni oskrbi.

SŠol

Foto: Pixabay

Deli