Občina bo dolgove preoblikovala

8:20

Občina bo tri svoje stare dolgove preoblikovala. Gre za znesek 1,1 milijona evrov, ki izhaja iz treh različnih finančnih obveznosti. Občini je tako že konec lanskega leta svetovalo finančno ministrstvo. Od preoblikovanja dolgov pričakuje občina podaljšanje ročnosti plačila ter znižanje obrestne mere.

Občinski svetniki so na svoji včerajšnji seji s takšnim upravljanje dolgov, ki jim ga je predlagala občinska uprava, strinjali. Vse tri dolgove bo občina namreč povezala v eno samo posojilo. Ko bo zanj pridobila ponudbe bank, mora prejeti za najugodnejšo ponudbo še soglasje finančnega ministrstva. S podaljšanjem ročnosti z 10 na 15 let želi občina pridobiti za načrtovano gradnjo športne dvorane na Lipi več finančnega manevrskega prostora.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Štiristo tisoč evrov glavnice namreč dolguje občina za nakup penziona Dom na Svetini (nekdanji Almin dom) Delavski hranilnici. Hranilnica naj bi prejela letos od občine 16 tisoč evrov obresti. Skoraj štiristo tisoč evrov – skupaj z obrestmi – je občina dolžna Slovenskim železnicam, ker jim nekdanjega vzdrževanja izvennivojskih železniških prehodov ni hotela plačati. Štore so med tistimi občinami, ki so tožbo železnic že pred leti izgubile. Poleg naštetih obstaja še dolg občine banki Nova KBM zaradi svojega nekdanjega občinskega poroštva zasebnemu podjetju Hudournik. Nova KBM ga je nasledila od banke Raiffeisen.

Zaradi tega poroštva in tožbe Slovenskih železnic se je Občina Štore pred leti utapljala v dolgovih. V zadnjih letih ji je uspelo dolgove bistveno znižati. Lani je odplačala različnim dolžnikom okoli štiristo tisoč evrov.

BJ

store obcinska stavba
Sedež Občine Štore
Deli