Drugi prizidek Šolskega centra Celje predčasno končan

7:58

V Šolskem centru Celje so predčasno zaključili izgradnjo novega prizidka k obstoječi stavbi. V prizidku so štiri specializirane učilnice, prostori za laboratorijske vaje in praktični pouk, fitnes in večnamenska dvorana.

SC_Celje-prizidek2
Foto: ANDRAŽ PUŠNIK

Po načrtih bodo dijaki pouk v njih začeli 1. septembra. Morda pa že prej, če bodo po 1. juniju potrebovali dodatne prostore za izpeljavo mature. »Za to se bomo verjetno odločili, če se bodo 1. junija v šolo vrnili tudi ostali dijaki,« pravi direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla.

Objekt je stal približno milijon evrov, kar je nekoliko manj od pričakovanj. 170 tisočakov je prispevalo šolsko ministrstvo, preostanek so sredstva zavoda.

Vseh šest šol šolskega centra na treh lokacijah je včeraj, sicer v omejenem obsegu, znova odprlo svoja vrata. Namesto skoraj 3 tisoč dijakov jih bo v naslednjih dneh šolski prag prestopilo približno 800. Redno delo začenjajo tudi študenti višješolskih programov in udeleženci izobraževanja odraslih. Vodstvo zavoda ocenjuje, da je delo na daljavo v času razglašene epidemije potekalo brez težav, tudi zaradi visoke stopnje motivacije strokovnih delavcev. Na daljavo je nemoteno potekalo tudi višješolsko izobraževanje, izobraževanje ob delu in vsi projekti Evropskega socialnega sklada.

BOJANA AVGUŠTINČIČ

Deli