Dve otvoritvi ob občinskem prazniku

8:00

Občina Bistrica ob Sotli v teh dneh praznuje svoj občinski praznik. Osrednjo slovesnost pripravljajo danes popoldan ob 16. uri v Kulturnem domu.

Občina je bila v zadnjem letu deležna kar nekaj posodobitev. Župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak je najbolj ponosen na prireditveni prostor, ki je pomemben za druženje in razvoj občine.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

V prihodnjih letih je pred občino še več projektov.

Na osrednji slovesnosti bodo podelili tudi občinska priznanja najbolj izstopajočim v občini v preteklem letu. Še pred tem pa bodo otvorili razstavo o zgodovini občine, ki so jo pripravili v sodelovanju z Zgodovinskom arhivom Celje, in predali v uporabo čistilno napravo Kunšperk, na katero bo priklopljeno 350 enot.

bistrica prilogaObčinski nagrajenci

Častni občan občine bo postal doktor veterine Jože Rainer, ki bo nagrado prejel zaradi dolgoletnega profesionalnega opravljanja dela v veterinarski medicini. Občinski priznanji bosta prejela Avgust Šešerko, za dolgoletno delo v Društvu upokojencev Bistrica ob Sotli, in Odbor društva kmetic Ajda, ki že 25. let skrbi za izmenjavo mnenj in izobraževanja na področju kmetijstva. Plaketo občine bo prejela Lenka Černelč, za prizadevno delo na dramsko-glasbenem področju in aktivnem članstvu v Kulturnem društvu. Denarno nagrado pa bo prejela Ema Dobrina, učenka 7. razreda in odlična flavtistka, ki je zabeležila izjemne dosežke na glasbenih tekmovanjih v tujini in doma.

AH

Foto: Občina Bistrica ob Sotli

Deli