banner-rc-vam-pice-pripelje

Pukl-Saska

VODITELJICA

Saša Pukl

Moje delo na radiu je prepleteno z več področji. Poleg studijskega dela, v katerem imam neposreden stik s poslušalci, pripravljam še oddaje, v katerih gostim strokovnjake z različnih področij. Velikokrat se med tem znajdejo tudi komercialne oddaje. Delo na radiu se v teh letih bistveno ni spremenilo, saj Radio Celje še vedno ostaja radijska postaja, ki vzdržuje visoko raven informativnega programa tako na regijskem področju kot tudi širše, in kljubuje trendu sporočanja rumenih novic, da bi dosegala večjo poslušanost. Še vedno v domove naših poslušalcev prinašamo kakovostno posredovane informacije in ažurno spremljanje aktualnih dogodkov. Kljub temu ostajamo dober kolektiv tehnikov in moderatorjev, ki se znajo velikokrat pošaliti, kar se včasih sliši tudi v eter. Ni dovolj kar nekaj parov rok, na katere bi lahko preštela, kolikokrat je smeh nenačrtovano ušel v eter.
Moja vodila dela na radiu so profesionalni pristop, prijazen nagovor poslušalcem, sočutno podajanje informacij in sproščen ter prijateljski odnos s sodelavci.