EU projekt, moj projekt 2016

13:42

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je začela s kampanjo EU PROJEKT, MOJ PROJEKT. V glasovanju za naj projekt je tudi Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini. Če bo šaleški projekt izglasovan, ga bodo za najširšo javnost lahko predstavili na dnevu odprtih vrat, 10. in 11. junija. 

čistilna
Foto: Črt Slavec

V zadnjih nekaj letih je bilo s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ali Kohezijskega sklada v Evropski uniji uresničenih več tisoč projektov. Slovenija je na tem področju med najuspešnejšimi državami članicami. Od vstopa v Evropsko unijo je bilo v Sloveniji z evropskimi sredstvi podprtih preko 5000 projektov. Na spletni strani www.eu-skladi.si je predstavljenih le nekaj izmed teh projektov, ki jih je država uresničila s pomočjo 4,4 milijarde evrov evropskih sredstev od leta 2004 dalje. V državi ni regije ali občine, kjer ne bi bilo projekta, sofinanciranega iz evropskih skladov. Prav vsi so prispevali k boljšim pogojem za življenje državljank in državljanov – k zmanjševanju razlik v razvitosti med slovenskimi statističnimi regijami, dvigu konkurenčnosti in inovativnosti Slovenije, varovanju vodnih virov in kulturne dediščine, izkoriščanju čezmejnega podjetniškega potenciala.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Šaleška oskrba s pitno vodo je tako eden izmed projektov, ki so poteguje za predstavitev na dnevu odprtih vrat EU projekt, moj projekt 2016. V okviru projekta, vrednega 41,4 milijona evrov, so zgradili tri čistilne naprave za pitno vodo, 43,5 kilometrov magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja in daljinski nadzor s hidravlično analizo ter zasnovo za daljinsko odčitavanje števcev. S tem so zagotovili varno, zanesljivo in trajnostno oskrbo s pitno vodo za približno 45 tisoč prebivalcev Šaleške doline. Ob tem so zmanjšali vodne izgube na manj kot 25 odstotkov, medsebojna povezava treh obstoječih sistemov oskrbe z vodo v en sam integrirani sistem pa je učinkovitejša in cenejša tako glede delovanja kot tudi vzdrževanja.

Svoj glas za šaleški projekt lahko oddate do 13. maja 2016.

BGO

Deli