Fotogenično Kozjansko na razstavi

Na fotografskem natečaju Kozjansko 2018 sta slavila Vinko Šeško in Maj Dimec.

10:39

Na razpis se je prijavilo 11 odraslih avtorjev in 15 mladih v kategoriji do 15 let. Skupno so v lanskem letu prispevali 207 fotografij. Sredi marca pa je komisija v sestavi Mojca Valenčak, Barbara Ploštajner in Dušan Klenovšek pregledala prispele fotografije. Tematsko so jih uvrstili v sklope krajina, narava, kultura, tihožitje in ljudje.
Slovesna razglasitev najboljših ter odprtje razstave 35 najbolj izstopajočih fotografij bo v sklpu praznovanja dneva zemlje 16. aprila ob 18. uri na gradu Podsreda.

Pri odraslih avtorjih je komisija podelila 5 priznanj za najboljšo fotografijo v vseh kategorijah oz. tematskih sklopih in sicer:
Mala Lisca – Vinko Šeško (razglašen tudi za najboljšega avtorja)
Kobilica na vrtnici – Karmen Škrjanc
Prvomajsko kresovanje ribniki – Vinko Šeško
Aškerc pod odejo – Franci Strmecki
Smučar na Lisci – Vinko Šeško

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Vinko Šeško (Mala Lisca)
Mala Lisca, Vinko Šeško

Pri avtorjih starih do 15 let je komisija podelila 6 priznanj (dve v sklopu B-narava) za najboljšo fotografijo v vseh kategorijah oz. tematskih sklopih in sicer:
Grozljiva hiša – Maj Dimec (razglašen tudi za najboljšega avtorja v kategoriji)
Pisan list – Taja Arlič
Slastna jabolka – Klara Arlič
Zidna kocka – Maj Dimec
Blok za bučnice – Žan Pertinač
Preveč sonca – Monika Oprešnik

Maj Dimec (Zidna kocka)
Maj Dimec, Zidna kocka