Gneči na šengenski meji se je mogoče izogniti

5:48

V glavni turistični sezoni je na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško huda gneča, ki se ji je mogoče izogniti. Na celjskem območju so še posebej dolge čakalne dobe na šengenskih mejnih prehodih Dobovec in Rogatec. Najhuje je ob sobotah, povečan promet se začne že ob petkih popoldan.

Na poti proti Zagrebu in Dalmaciji je zato mogoče uporabiti mejni prehod Bistrica ob Sotli, vendar je cestni odsek od Lastniča dalje v obnovi vse do konca avgusta. Obvoz proti mejnemu prehodu Bistrica ob Sotli je zato skozi Kozje in Podsredo. Iz Celja pa je tudi letos mogoče nemoteno vse do mejnega prehoda Imeno, ki je odprt 24 ur na dan ter do manjšega mejnega prehoda Sedlarjevo. Nekatere manjše mejne prehode lahko prestopajo le tisti občani, ki imajo pravico gibanja po pravu Evropske unije.

Hudi gneči se je mogoče izogniti tudi na območju Posavja, kjer je mejni prehod Obrežje. Tudi tam je mogoče uporabiti manjše mejne prehode, med njimi Slovensko vas.

BJ

Foto: arhiv Občine Bistrica ob Sotli

BistricaobSotli
Pogled na Bistrico ob Sotli. Državno cesto med Lastničem in Bistrico obnavljajo, zato je do nje obvoz čez Kozje in Podsredo.

Deli