Irena Nunčič zdravstvenega doma ne bo vodila še en mandat

11:43

Občinski svet Šmarja pri Jelšah tudi drugič Ireni Nunčič ni podelil soglasja k imenovanju za direktorico tamkajšnjega zdravstvenega doma, ki skrbi za zdravstveno varstvo več kot 30.000 občanov Šmarja, Rogaške Slatine, Rogatca, Kozjega, Podčetrtka in Bistrice ob Sotli. Sklep, da Nunčičeva ne dobi soglasja, je podprlo deset svetnikov, devet jih je bilo za to, da bi ji soglasje podelili.

Irena Nunčič bo tako Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah eno leto vodila kot vršilka dolžnosti, nato bo svet zavoda pripravil nov razpis za vodjo te ustanove. Argumente, zakaj kandidatka, ki jo je izbral svet zavoda zdravstvenega doma, ni primerna, so na seji šmarskega občinskega sveta obrazložili komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, župan in strokovne službe občinske uprave. Opozorili so, da se dosedanja direktorica ni zavzemala za sodelovanje s šmarsko občino, kjer ima zdravstveni dom sedež. Ter da so se z njo vrsto let borili, da bi se viri za amortizacijo in njena poraba prikazovali po zdravstvenih postajah, namesto za celoten zavod skupaj. Na občini namreč menijo, da je v Zdravstveni postaji Šmarje pri Jelšah priznana najvišja amortizacija, saj je tam tudi največje število zaposlenih. Nekaj argumentov našteva vršilka dolžnosti direktorice šmarske občinske uprave Zlatka Pilko:

Tudi razprava med svetniki je bila zelo pestra. Njihove argumente si lahko preberete v sveži številki Novega tednika!

TINA STRMČNIK

Občinski svet Šmarje pri Jelšah je odločil, da Irena Nunčič (v sredini) ne dobi soglasja za tretji mandat na čelu tamkajšnjega zdravstvenega doma. Z njenim imenovanjem so se sicer že strinjale občine Podčetrtek, Kozje in Rogatec, vendar bi za nov mandat potrebovala soglasja vseh občin ustanoviteljic.