Jože Košir častni občan Zreč

16:02

Mirko Klemen, Maksimiljan Brečko, Bojan Leskovar, Marjan Osole, Janez Špes in Štefan Nemeš so imena, ki so se v zgodovino občine Zreč zapisala z velikimi črkami. V družbo častnih občanov bodo konec meseca ob letošnjem občinskem prazniku sprejeli tudi nekdanjega župana Jožeta Koširja.

 košir jože Nekdanji župan Jože Košir je občino vodil tri mandate, še vedno pa ostaja član občinskega sveta. Vsestransko je aktiven v številn
ih društvih, med drugim predseduje Gasilski zvezi Zreče – Vitanje. Za naziv častnega  občana je njegovo ime predlagalo več krajevnih skupnosti in društev. Košir je v celotni karieri svojemu domačemu kraju pustil izreden pečat in kot pravi, je še pod okriljem krajevne skupnosti delal predvsem za skupno dobro in znal videti čez okvire krajevne skupnosti in celo čez okvire kasnejše občine.
Med drugimi letošnjimi nagrajenci je dobitnik zlatega grba občine Zreče podjetnik  Emilijan Fijavž,  srebrni grb so namenili poveljniku gasilskega društva – pred kratkim je obeležilo 70 let – Marjanu Jelenku, bronasti grb pa bo prejel Odbojkarski klub Swatycomet za številne športne uspehe in spodbujanje zdravega načina življenja ter pozitivnih vrednot med mladimi generacijami na Zreškem.
StO
Foto: Arhiv NT