Kaj se o prestrukturiranju premogovnih regij lahko naučimo od Britancev?

15:19

Kakšen bo razvoj Savinjsko-Šaleške regije ob prestukturiranje doline v brezogljično družbo, je bila tema današnjega posveta, ki ga v Vili Bianca v Velenju pripravila Britansko-slovenska gospodarska zbornica. Na posvetu so predstavili primere dobrih praks iz Velike Britanije. Premogovne regije so tam namreč ekološko sanirali, zgradili novo infrastrukturo in zagotovili pogoje za nove dejavnosti.

Novoustanovljena podjetja v poslovnih conah, ki so nastala na območju nekdanjih rudnikov, danes zaposlujejo več ljudi, kot jih je območje imelo v dobi premogovništva. So rešitve Britancev uporabne tudi v našem okolju? Generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob meni, da so. »Tople vode nam ni treba odkrivati tam, kjer so jo že odkrili. Primere, ki smo jih spoznali, bomo gotovo uporabili v naših načrtih. Najprej mora domačo nalogo narediti država. Sprejeti mora energetski koncept Slovenije in energetski podnebni načrt. Saša regijo pa opredeliti kot premogovniško regijo, ki so ji počasi šteta leta.”

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

cof
Od leve: Vodja sektorja za internacionalizacijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Matej Skočir, direktor Programa hladilno zamrzovalnih aparatov v Skupini Gorenje Blaž Nardin, direktor Termoelektrarne Šoštanj Mitja Tašler, podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol, direktor Skaze Bart Stegeman in generalni direktor Premogovnika Velenje Ludvik Golob

Direktor Termoelektrarne Šoštanj mag. Mitja Tašler je dejal, da Teš trenutno skrbno izkorišča velenjski lignit, pripravlja se na sosežig frakcij odpadkov in pridobivanje vodika. Z razvojem novih tehnologij se pripravlja na obdobje, ko premoga ne bo več na voljo. “Razmišljamo o uplinjanju in proizdvonji sintetičnih plinov, ki jih lahko uporabljamo v Šoštanju ali jih dajemo v omrežje. Razmišljamo še o zajemanju ogljika. Pa tudi o plinsko parnih elektranah, ki bodo lahko nadomestile obratovanje blokov pet in šest.”

Primeri dobrih praks iz Velike Britanije so pokazali, da prestrukturiranje premogovnih regij lahko traja tudi dve desetletji. Zato je treba v to kislo jabolko tudi v Sloveniji zagristi takoj, so danes opozorili udeleženci posveta.

TS