Kako bodo delili denar v prihodnjih dveh letih?

9:39

Popoldne se bodo na prvi redni seji po poletnih počitnicah sestali žalski občinski svetniki. Glede na napovedani dnevni red in dogodke, ki so se v občini zgodili v zadnjem mesecu in pol, je pričakovati precej burno razpravo. V ospredju naj bi sicer bila obravnava dveh krovnih finančnih dokumentov za prihodnji dve leti, a se lahko zgodi, da bo več pozornosti in razprave namenjene aktualnim informacijam, ki naj bi jih občinsko vodstvo predstavilo ob koncu seje.
zalec
Pred dnevi se je uradno ustanovila civilna iniciativa za zdravo bivalno okolje, ki se zavzema za to, da žalska livarna Omco feniks uredi proizvodnjo na tak način, da bodo predvsem hrup in izpuhi v mejah zakonsko dovoljenih vrednosti. Te so bile namreč glede na meritve, ki jih je po naročilu stanovalcev in občine izvedlo neodvisno mariborsko podjetje, presežene. Za ureditev tega se že dlje časa zavzema svetnik in nekdanji župan Lojze Posedel, ki je že pred sejo napovedal, da bo s somišljeniki skušal to temo iz točke »aktualne informacije«, kjer ni dovoljena razprava, uvrstiti na dnevni red. Razpravo gre tako pričakovati že pri potrjevanju dnevnega reda.

Sicer pa bosta gotovo v nadaljevanju v ospredju proračuna za prihodnji dve leti. Med vidnejšimi postavkami proračuna za leto 2017 je izgradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v Poslovni coni Arnovski gozd, za kar naj bi občina namenila 900 tisoč evrov. 1,7 milijona evrov je namenjenih za tekoče vzdrževanje in gradnjo občinskih cest. Po večletnem čakanju bodo v prihodnjem letu končno obnovili dotrajan most v Grižah.

Z mrtve točke naj bi se premaknil tudi projekt gradnje Centra zdravega in aktivnega življenja – Ekokamp Vrbje. Kot eden od investitorjev se omenja kar občina sama, za projekt pa je v proračunu za leto 2018 predviden dober milijon evrov denarja. Sicer pa bodo predstavniki projektne skupine, ki jo vodi razvojna agencija Savinja, projekt in nadaljnje korake na seji podrobno predstavili.

Svetniki se bodo seznanili še z dokončnimi poročili nadzora zaključnega računa občine iz leta 2014 ter dodelitvijo denarja kulturnim društvom. Potrjevali bodo še predlog sistematizacije delovnih mest v žalskih vrtcih in spremembe pravilnika o ustanovitvi osnovnih šol.

LK