Kam bo občina vlagala letos?

8:05

Po sprejetem rebalansu občinskega proračuna Solčave je v njem okoli milijon evrov prihodkov in odhodkov. Občinski svet je sprejel predlani pred koncem leta dvoletni proračun. Tako je bil za letos že sprejet prvi rebalans.

Po številu prebivalcev, je Občina Solčava na našem območju najmanjša. O njenih letošnjih vlaganjih direktorica občinske uprave, Albina Štiftar:

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

V proračunu so prav tako sredstva za nov občinski prostorski načrt, ki naj bi bil sprejet do konca leta. Občina mora vračati tudi denar za posojila za pretekle velike naložbe:

Po številu prebivalcev majhna občina, je precej vlagala tudi lani:

V občini Solčava živi nekaj nad petsto prebivalcev.

BJ

Foto: arhiv NT

solcava panorama lepa

Deli