Kdaj nova pravoslavna cerkev?

8:08

Srbska pravoslavna občina Celje si že vrsto let želi gradnjo pravoslavne cerkve, ki naj bi bila na območju stare cinkarne. Ob njej bi bil kulturni center. V Celju je bila pravoslavna cerkev Sv. Save zgrajena v času prve Jugoslavije, leta 1932. Stala je na območju današnjega parka pred gledališčem. Po nemški zasedbi leta 1941, so jo nacisti že po nekaj dneh razstrelili.

Zadnja desetletja uporabljajo celjski pravoslavni verniki manjšo katoliško cerkev pri mestni avtobusni postaji. Že dolgo si želijo lastno versko in kulturno središče, ki bi bilo po občinskem podrobnem prostorskem načrtu, na 7700 kvadratnih metrih površin.

Posebna težava je, ker je zemlja na območju stare cinkarne, onesnažena. O načrtih za gradnjo pravoslavne cerkve Goran Šljivić, pravoslavni duhovnik iz Celja:

Pravoslavnim vernikom precej pomaga katoliška cerkev:

Med občani jih je kar nekaj pravoslavne veroizpovedi. In koliko jih obiskuje verske obrede?

Otroci obiskujejo pravoslavni verouk:

Zemljišča, kjer je načrtovana nova pravoslavna cerkev, so v lasti Mestne občine Celje.

BJ

Foto: arhiv RC, Sherpa

celje pravoslavna cerkev SHERPA
Pravoslavni verniki začasno uporabljajo celjsko katoliško cerkev, pri mestni avtobusni postaji.

Deli