Kdo bo kupil dvorec Kozje?

13:30

V mogočni stavbi v trškem jedru je bil nekoč sedež pomembne blagovne znamke Mont Kozje. Trenutno je stavba v lasti javnega zavoda Kozjanski park. Ta bo svoj sedež ohranil v Podsredi, zato je stavba v Kozjem zdaj za približno tristo tisočakov na voljo najboljšemu kupcu.

dvorec Kozje
Po stečaju in opustitvi proizvodnje podjetja Mont je stavbo kupil javni zavod Kozjanski park. V njej naj bi bil sedež uprave z večino dejavnosti zavoda. A kot pravi direktorica Mojca Kunst, so se stvari obrnile drugače. Sredstev za obnovo v zadnjih dvajsetih letih ni bilo. »V zavodu Kozjanski park smo se dokončno odločili, da bomo ostali v Podsredi. S svojim delovanjem ohranjamo trg živ in tudi prostora za širitev imamo v bližnjih dveh hišah še dovolj.« Trenutno so v dvorcu v Kozjem še najemniki, v enem delu stavbe obratuje manjša proizvodnja. Ali bodo omenjeni najemniki, bližnja podjetja ali občina našli svoj interes ob prodaji, še ni znano. A Kunstova s prodajo ne želi odlašati. »Kot lastniki tudi v prihodnje v stavbo ne želimo vlagati. Hkrati ne moremo dopustiti, da bi še bolj propadala. Z vidika celotne občine bi bilo prav, da hišo kupi strateški lastnik, ki bi v njej videl možnost odpiranja novih delovnih mest oziroma razvoj katere od dejavnosti. To bi bila za celotno Kozje izjemna pridobitev.«
Stavba meri približno 1.600 kvadratnih metrov, k temu sodi še 3.500 kvadratnih metrov funkcionalnega zemljišča. Izhodiščna vrednost je 334 tisoč evrov. Ponudbe zbirajo do 16. aprila.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020