Kdo bo Mariji na novega leta dan prinesel kosilo?

Centri za socialno delo v nekaterih krajih ne bodo več izvajali programa pomoči družini na domu

13:50

Marija je stara 85 let. V odročni vasici živi že celo življenje in ne predstavlja si, da bi bilo drugače. Noge jo težko nesejo že do kopalnice, da bi lahko obvladovala gospodinjstvo in si vsak dan skuhala spodoben obrok, ni mogoče pričakovati. Če se ne bi imela možnost vključiti v program storitve pomoč družini na domu, bi se morala že zdavnaj preseliti v domski zavod.
Marijina zgodba je samo ena od mnogih, ki potrjujejo spoznanje, da je starostno oskrbo nujno treba razširiti in jo ljudem čim bolj prilagoditi. Pomoč družini na domu je bila zastavljena kot dopolnilna pomoč pri oskrbi starejših ali bolnih v času, ko so sami doma, ali za opravila, ki jih sami ne zmorejo več. V idealnih razmerah bi poleg nege in gospodinjske pomoči nudila še družabništvo osamljenemu človeku. V praksi je predvsem na podeželju tako zaradi logističnih omejitev kot visokih stroškov ta pomoč običajno omejena le na prinašanje glavnega dnevnega obroka. Delovno uro oskrbovalke poleg uporabnika sofinancirata še občina in država. V občini Dobje, kjer to storitev v povprečju uporablja približno pet ljudi, se bojijo, kako bodo izvajalca zanjo v prihodnje sploh našli. Od prvega januarja prihodnje leto Center za socialno delo Šentjur tega ne bo več izvajal. Župan Franc Leskovšek:

Za izvajanje storitev v skladu z obstoječo pogodbo šentjurska enota CSD skrbi s petimi zaposlitvami, kar je manj kot pred leti. »V preteklih letih smo pomoč na domu izvajali z veliko javnimi delavkami. Letos na razpisu za javna dela nismo bili izbrani, ker je Republika Slovenija v proračunu zagotovila 10 milijonov evrov manj sredstev za izvajanje programov javnih del kot v letu pred tem,« je zapisala Olga Bezenšek Lalić, v. d. direktorice CSD Celje, ki je po reorganizaciji mreže centrov pristojen za šentjursko enoto. Po zakonodaji in resoluciji nacionalnega varstva bi občina morala socialno oskrbo na domu zagotavljati določenemu odstotku prebivalstva. Za Šentjur na primer to pomeni 125 uporabnikov. »CSD Šentjur z razpoložljivim kadrom storitev socialne oskrbe na domu trenutno lahko zagotavlja 62 uporabnikom, kar predstavlja zgolj 1,75 odstotka ciljne populacije.« Dejavnost v osnovi ni bila predvidena za okvire CSD, čeprav so jo prav centri pred dvajsetimi leti zasnovali, razvijali in večinoma tudi izvajali. V letu 2017 jo je v okviru javne službe izvajalo 81 različnih izvajalcev. Na seznamu je vedno več domov upokojencev, medtem ko centri za socialno delo to opuščajo.
Z novim letom naj bi omenjeno storitev na tamkajšnji dom upokojencev predal tudi Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah. Dogovorov z novimi izvajalci storitev v omenjenih  občinah še ni.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

DODATNO POJASNILO:

 S 1.10.2018 so se dosedanji CSD v regiji, torej, CSD Celje, CSD Laško, CSD Šentjur, CSD Sl. Konjice  in CSD Šmarje pri Jelšah spojili v nov pravni subjekt, CSD Celje in preimenovali v enote CSD Celje. Center za socialno delo Celje ima sedež v Celju, Opekarniška 15B, 3000 Celje,  posluje pa  tudi zunaj sedeža, in sicer na enotah oz. na naslovih prejšnjih  centrov za socialno delo. Enote vodijo pomočnice direktorice.
CSD Celje vodi v.d. direktorice mag. Olga Bezenšek Lalič