Kjer zdravniki radi delajo in so uporabniki zadovoljni

V Rogaški Slatini so obnovili zdravstveno postajo

13:13

V Rogaški Slatini so namenu predali obnovljene prostore tamkajšnje zdrastvene postaje. Gre za naložbo v skupni vrednost več kot 200 tisoč evrov. Lepše prostore imajo tri družinske ambulante in celoten oddelek preventivnih programov.

DL3U6784

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Zdravstvena postaja Rogaška Slatina spada pod okrilje Javnega zavoda zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Ta pokriva kar šest občin ustanoviteljic in skupno 32 tisoč prebivalcev. Kot pravi direktorica Jasna Žerak, so poleg obnovljenih ambulant v Rogaški Slatini podprli predvsem preventivne dejavnosti. »Dobili smo nove prostore za logopeda, psihologa in zdravstveno vzgojni center. Zdaj imamo zelo lepe prostore za programe in delavnice kot so zdravo hujšanje, zdrava prehrana, spoprijemanje s stresom, z depresijo, delavnice za spodbujanje gibanja.«
Investicjo so lahko izvedli tudi zaradi podpore občine, ki najemnine koncesionarjev pušča v zavodskem proračunu prav v namen takih naložb. Župan Branko Kidrič je dejal, da so si v lanskem letu zadali pet projektov, s katerimi bodo zvišali javno zdrastveno varstvo v občini. »Z obnovo prostorov v zdravstveni postaji smo prva dva cilja že dosegli. Radi pa bi pridobili še enega zdravnka družinske medicine. Razširili bi program pediatrije in storitve nujne medicinske pomoči. Tudi na ravni razpoložljivega programa dežurne službe bi si želeli kak korak naprej. A to je stvar širšega dogovora vseh občin soustanoviteljic.«
Vodja slatinske zdrastvene postaje Mitja Mataln pa je dodal, da si želi slatinsko zdravstevno oskrbo organizirati tako, da bo pri njih eno najbolj zaželenih delovnih mest za mlade zdravnike. »Predvsem pa si želim, da bi imeli za obravnavo bolnikov več časa. Z dobrim pogovorom in temeljitim pregledom je namreč opravljeno že 80 do 90 odstotkov vsega dela.«
StO
Foto: GrupA