Kmalu razpis za najem oskrbovanih stanovanj

7:39

Jeseni naj bi bilo za vselitev pripravljenih 15 oskrbovanih stanovanj v v neposredni bližini Doma za varstvo odraslih Velenje, ki jih gradi tamkajšnja občina v sodelovanju s stanovanjskim skladom. Zato, da se bodo vanje lahko vselili stanovalci, je Mestna občina Velenje pripravila pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj v najem. Razpis bo najverjetneje objavila že maja.

Občina bo s sprejetim pravilnikom urejala oddajo oskrbovanih stanovanj v njeni lasti, pa tudi stanovanj pridobljenih v soinvestitorstvu ali z javno-zasebnim partnerstvom. Na razpolago bodo garsonjere in enosobna stanovanja, za katera je že sedaj veliko zanimanja. Stanovanja bodo dodeljena na osnovi javnega razpisa, ki bo objavljen predvidoma maja. Vodja urada za razvoj in investicije Alenka Rednjak je dejala, da se bodo za najem oskrbovanih stanovanj lahko potegovale osebe, starejše od 65 let, ki imajo stalno prebivališče v velenjski občini in so državljani Republike Slovenije. Prav tako morajo imeti urejena pretekla najemna razmerja.

In kakšna bo višina neprofitnih najemnin za oskrbovana stanovanja? Za garsonjero bo ta znašala okoli 110 evrov mesečno, za enosobno stanovanje pa 185 evrov mesečno. Najemniki bodo plačevali tudi najemnino za opremo stanovanja. V slednjem bo tudi tako imenovana SOS tipka, ki bo stanovalce povezovala z osebjem v Domu za varstvo odraslih Velenje.

TS
Foto: MOV

Oskrbovana stanovanja

banner-ntrc-martinovanje