Kmalu začetek gradnje prizidka k OŠ Hudinja

7:15

Ena večjih naložb na področju šolstva v Mestni občini Celje je načrtovana gradnja prizidka k Osnovni šoli Hudinja, ki naj bi stala okoli 1,8 milijona evrov. S prizidkom bo šola bogatejša za 12 učilnic s spremljajočimi prostori. Občina trenutno išče izvajalca del. Rok za oddajo ponudb se izteče 17. marca.

Nov prizidek k Osnovni šoli Hudinja naj bi bil zgrajen v drugem trimesečju prihodnjega leta. Celjska občina bo s projektom kandidirala za pridobitev sredstev za sofinanciranje občinskih naložb po 23. členu Zakona o financiranju občin. Pričakuje, da bi iz tega vira lahko prejeli dobrih 320 tisoč evrov.

banner-uniforest-prodajalna-husquarna-kosilnice-marec-2020

Vizualizacija2, Arhitekt Ernst
Tako bo naslednje leto videti OŠ Hudinja.

“Dvanajst metrov širok in 38 metrov dolg prizidek bo umeščen na severovzhodno stran in ne bo posegal v odprti, zastekljeni del avle, ki bo v vseh etažah še vedno naravno osvetljena. V prizidku bo 12 novih učilnic, 5 kabinetov ter stopnišče. Med obstoječim in novim traktom je predviden pritlični vhodni objekt z nadstrešnico, vetrolovom in podaljšanimi garderobami,” so sporočili iz Mestne občine Celje. Kot pojasnjujejo v celjski občini, bodo pritličje in 1. nadstropje uredili v celoti in ju tudi sodobno opremili. Drugo nadstropje pa bodo zgradili samo do 4. gradbene faze. Dokončali ga bodo takrat, ko se bodo pojavile potrebe in bodo na voljo finančna sredstva, pravijo. V okviru projekta bodo uredili tudi okolico šole. Ob dovozni cesti bodo uredili parkirišča.

Osnovna šola Hudinja je bila zgrajena leta 1959. Zgradba že v sami zasnovi ne ustreza potrebam izvajanja pouka po triadah. Čeprav je bil pred skoraj dvajsetimi leti poleg nove telovadnice zgrajen prizidek s tremi učilnicami in kabineti, je šola z leti postala pretesna. Število otrok je od leta 2007 vztrajno naraščalo in v letu 2016 doseglo vrh. Dodatni prostori so postali nujno potrebni tudi zaradi sodobnih oblik poučevanja. V letošnjem šolskem letu Osnovno šolo Hudinja obiskuje skoraj 500 otrok.

BA

Deli